About the author

Related Articles

7 Comments

 1. 1

  نویدی

  خداوند جل جلاله ازین عمل نیک اجر تان دهد
  توجه به محصلین جوان توجه به آینده کشوراست

  Reply
 2. 2

  زاهد مير

  اگر افغانها خود به محصلین کشور خود توجه نکنند، ایرانیها، پاکستانیها، امریکاییها و سایر دشمنان کشور از طریق ارسال بورسیه های هنری به آنها حتما توجه میکند.

  Reply
 3. 3

  عبدالرحیم "غفاری"

  محفل پرشکوه بود که همه محصلین پوهنتون دولتی کندز و پوهنتون سلام کندز از برنامه های دینی جمعیت اصلاح سپاسگذاری کرده و هم همکاری خویش را اعلان کردند و خواستار توجه جمعیت اصلاح را به محصلین و جوانان شدند

  Reply
 4. 4

  استادسمیع الله پهلوی

  من افتخار دارم که در کشور عزیزما همچون بر نامه های دینی وفرهنگی را بخاطر ارتقا استعداد های مردم وجوانان ونوجوانان جمعیت اصلاح وافکار جامعه فعالیت میکند من همیشه علاقه مند اصلاح وافکار هستم

  Reply
 5. 5

  استاد سمیع الله پهلوی استاد تربیه معلم درواز بالا

  شرایط تعدد زوجات از دیدگاه قانون
  درمادۀ 86 قانون مدنی افغانستان پیرامون جواز و اباحت تعدد زوجات چنین تصریح گردیده است : ( ازدواج به بیش از یک زن بعد از تحقق حالات آتی صورت گرفته می تواند !
  1- درحالت که خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد.
  2- در حالتیکه شخص کفایت ما لی برای تامین نفقۀ زوجات از قبیل غذا ، لباس ، مسکن وتداوی مناسب را دارا باشد .
  3- در حالتیکه مصلحت مشروع مانند : عقیم بودن زوجۀ اولی و یا مصاب بودن وی به امراض صعب العلاج موجود باشد.
  کلمات عقد نکاح!
  بنا ء بر آ ن فقها کدام در زمینۀ عبارات و کلمات توجه خاص را مبذول داشته که برخی آنها اتفاقی و بعض آنها اختلافی است که به بیان و وضاحت آنها می پردازیم !
  الف : تمام فقهاء بر ایجاد و انعقاد نکاح اتفاق دارند ، بر کلماتیکه از مادۀ زواج و نکاح مشتق شده باشند، عقد ازدواج توسط آنها منعقد میگردد؛ زیرا نصوص وارده در موردشامل هر دو واژه لغت می باشد ، بطور مثال !
  1- الله جل جلاله فرمود ! ( فا نکحوا ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث ورباع …) ( نساء آیة 3 )
  ترجمه ! و نکاح میکند کسی را که نکاح کرده باشند با او پدران شما از زنان مگر آنچه گذشت ، هر آینه این هست کار بد ومبغوض واین بدراهی است .
  3 – ( و اذا تقول للذی انعم الله علیه و انعمتُ علیه امسک علیه زوجک و اتق الله ، و تخفی فی نفسک ماا لله مبدیه و تخشی الناس و الله أحق أن تخشه، فلما قضی زید منهم و طرازوجنا کها لکی لایکون علی المومنین جرح فی ازواج ادعیاءهم اذا قضوا منهن و طراوکان امرالله مفعولا) (احزاب آیة 37 )
  ترجمه : ویادکن چون می گفتی با شخصیکه انعا م کرده است خدا بر وی ونیز انعام کرده ای تو بروی که نگاه وحفظ دارد برخود زن خودرا و بترس از خدا ، و پنهان میکرده در ضمیر خویش آنچه را خدا پدیداندۀ او است ومی ترسیدی از مردمانی و خدا سزاوار تر است به آنکه بترسی از وی ، پس وقتیکه به انجا م رسانید زید از زینب حاجت خودرا یعنی طلاق داد بزنی دادیم برایت زینب را ؛ تا نباشد بر مسلمانان هیچ تنگی در نکاح زنان پسر خوانده گان خویش ، چون به آخر رسانند از ایشان حاجت را و هست مراد خداوند جل جلاله البته کردنی.
  4- عن عبدالله قال قال لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ! یا معشرالشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه أغض للبصر وأحض للفرج
  ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له و جاءُ ( 3 : جلد 2 صفحه 758 17: ج 1 ص 449)
  ترجمه : از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند! ای گروه جوانان کسیکه قدرت و توان ازدواج را از شما داردباید ازدواج کند ؛ زیرا عقد نکاح پاین آورینده چشم از حرام و قلعۀ محکم برای حفاظت شرمگاه است ، و کسیکه توان نکاح کردن را نداشته باشد ، پس او روزه بگیرد؛ زیرا روزه گرفتن برای وی سپری است ، یعنی روزه آتش شهوت را مهار و خاموش می سازد.
  5-در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند! ( تزوجوا الودود الولود فانی المکاثر بکم الامم) ترجمه : با زنان دوست دارنده و بسیار زاینده ازدواج کنید؛ زیرا من بر زیادت شما بر امتهای دیگر افتخار خواهم کرد) جلد 12 : صفحه 280 ).
  ب : الفاظ و کلماتیکه فقهاء کدام بعدم انعقاد نکاح بواسطۀ آنها توافق دارند عبارت اند از کلمات که دلالت بر تملیک عین در حال و بر بقاء و استمرارملکیت زمانی حیات ندارند، مثل کلمه رباحت ، عاریت، اجاره، متعه ، وصیت ، رهن ، ودیعت و غیر از این قبیل الفاظ.
  ج : کلمات و عباراتیکه دلالت تملیک عین فی المال و بر بقاء و استمرار ملکیت زمان صیاحت دارند ، مانند کلمه بیع ، هبه ، صدقه ، عطیه ، و تملک وصیفه هایکه از آنها اشتقاق می گیرند ، بواسطۀ همچو ن کلمات ازدواج منعقد میگردد و یا نه ؟ پیرامون پاسخ به سوال دو نظر وجود دارد:
  اول : نظریه مذهب حنفی و قول راجح مالیکی ها ! ایشان به این باور اند که نکاح بواسطۀ بکار بردن کلمات فوق انعقاد می یابد و ازدواج درست می شود بشرطیکه نیت قرینۀ داله بر عقد نکاح بوده باشد ! مثل یارآوری مهر و حضور مرد م وی بودن شاهدان بر مطلب و غرض عاقدین ؛ زیرا عبارات و صیفه های متذکره دلالت بر تأید دارند و هریکی آنها افادۀ علیک عین درحال را داشته ودر نصوص نیز تذکر رفته است.
  پس آیا به این حکم مردم عمل میکنند یاخیر؟
  از جمعیت اصلاح افکار مردم افغانستان امید وار هستم که روی همین موضوع یک پرگرام بگیرد تا ازاین حالت بحرانی به یک حالت نورمال مبدل شویم.
  با احترام استاد سمیع الله پهلوی

  Reply
 6. 6

  استاد سمیع الله پهلوی استاد تربیه معلم درواز بالا

  انشا الله ثواب دنیا وآخرت نصیب همه شماست وباالخصوص استاد نهایت عالی قدر ومهربان محمدعاطیف ریس پوهنتون سلام فرع کندز با جمله همکارانش که واقعاّ تلاش دارند در عرصه انکشاف استعداد های محصیلین وجوانان وبرنامه های دینی ٰ فرهنگی ؛ اجتماعی موثر ی راه اندازی میکنند.
  تشکر از این کار شان

  Reply
 7. 7

  استاد سمیع الله پهلوی

  در ولسوالی در واز بالا (مایمی ) جمیع کثیر از موسفیدان محل وعلمای کرام در مورد جمعیت اصلاح وفعالیت های دینی وفرهنگی اش بحث وتبادل نظر صورت گرفت . در نخست استاد سمیع الله پهلوی به معرفی جمعیت اصلاح برداخت واز کارد های جمعیت اصلاح به اهل مجلس آیاد آورینمود . سپس مولوی حبیب الله شیدای سخنرانی نموده گفت هم چون برنامه میتوانند در جامعه امروزی موثر باشند در ضمن مدیر لیسه نسوان ملا نذرالله سخنرانی نموده گفت باسد دیگر نهاد هایکه خود را فرهنگی میدانند باید همچو مانند اصلاح یک الگو باشند
  در اخیر استاد ملا عبدالحسب در مورد جمعیت اصلاح وبرنامه های دینی وفرهنگی اش به نیکی یاد نمود وگفت من عقیده دارم که چنین برنامه ها در اذهان جوانان ما وبالخصوص جوانانیکه از دین بیخبر اند بسیار موثر است

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

د جمعیت اصلاح ویب سایټ ټول حقوق خوندي او د ويب سایټ د نوم په یادولو یې کاپي کول مجاز دي